Smíšený pěvecký sbor BENDL vznikl 6. ledna 1923 pod vedením dirigenta

 Jindřicha Pravečka. Svůj název dostal podle jednoho z

 nejpopulárnějších skladatelů sborové tvorby tehdejší doby – Karla Bendla.

 V prvním roce činnosti bylo nastudováno kolem 80 skladeb. BENDL

 přečkal i léta válečná a poválečná, v roce 1989 však začala jeho

 činnost ustávat, až nakonec zanikla. Po čtyřleté přestávce, zásluhou

 ředitele ZUŠ Bohuslava Mimry a sbormistrů Petra Pálky a Josefa

 Menšíka, se začátkem ledna 1995  činnost pěveckého sboru BENDL

 obnovuje. Postupně vzrůstá počet členů  na dnešních 45. O současné

 kvalitě svědčí nastudování nového náročnějšího repertoáru, jehož

 vyvrcholením je oratorium ,,Stabat Mater “ od A. Dvořáka.Sbor na

 koncertech uvádí skladby renesančních a barokních autorů, díla W. A.

 Mozarta, B. Smetany, A. Dvořáka, L. Janáčka, B. Martinů, ale i

 skladatelů 20. století P. Ebena, M. Raichla, A. Tučapského, F.

 Preislera, F. K. Zedínka a dalších. V květnu 1997 odjíždí BENDL na

 koncertní turné do SRN, kam ho pozval sbor LILIJA z Ralbitz. V říjnu

 1997 přijíždí LILIJA na společné koncerty do České Třebové, kde vzniká

 myšlenka na natočení společného profilového CD. V r. 1997- 98 je

 nastudována skladba Missa Pastoralis F. X. Brixiho, při jejímž uvedení

 vzniká první CD sboru. Po odchodu sbormistra Petra Pálky se ujímá

 vedení sboru Mgr. Josef Menšík a Michal Horáček. Rok 1999 je ve

 znamení natočení a vydání profilového CD sborů LILIJA, BENDL a

 Kajetánek.Po odchodu sbormistra Michala Horáčka nastupuje na místo

 druhého sbormistra Petra Helebrandová, kterou v posledních letech

 nahradil MgA. Jiří Kadavý mladší. Významnou spolupracovnicí je rovněž

 klavíristka Blanka Poukarová. Sbor BENDL se průběžně zúčastňuje

 amatérských festivalů pěveckých sborů, ale především obohacuje

 kulturní život města Česká Třebová. Celkový přínos sboru je odměněn v

 letech 2000 a 2009 ,,Cenou města“ za činnost v oblasti kultury.

 Sbormistr  Mgr. Josef Menšík získává za úspěšné vedení sboru Bendl v

 roce 2001 cenu města Česká Třebová. V roce 2008 sbor spolupracuje s

 Evou Urbanovou, Gabrielou Beňačkovou, Orchestrem Národního divadla a

 dalšími při nastudování a provedení opery Rusalka A. Dvořáka. BENDL

 také pravidelně koncertuje v zahraničí - Itálie, Německo, Polsko,

 Slovensko.I letos nacvičují třebovští zpěváci nové skladby a těší se

 na setkávání s posluchači na koncertech například ve Vysokém Mýtě,

 Litomyšli, Liberci, ale zejména v České Třebové.